Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

Archives

”Tänkte inte på det”

På en presskonferens i fredags stod migrationsminister Anders Ygeman och Migrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik och skruvade på sig inför journalistfrälset.

Att springa på lätta bollar

Plötsligt var det över. Människor pustade ut och började i stället längta till våren. Men så smällde det och fokus flyttade på den givna signalen till Ukraina. Den nyss så omskrivna och upplyfta ”pandemin” lades medvetandemässigt på is. Bilden kommer för mig hur någon, högt ovan molnen, förfogar över en strålkastare så stor att dess ljuskägla förmår trollbinda en hel värld. Titta hit! Och nu här!

Den gula faran

Vad vi nu betraktar är helt enkelt ett enormt maktskifte i världen. Ryssland och Kina har gjort anspråk på att tillsammans vara minst lika mäktiga som den västerländska civilisationen och ingen kan sätta emot. Europa är helt snöpt och USA ligger bokstavligen en ocean bort, fullt upptagna med inre problem. FN är dött som projekt. Reducerat till klimatfrågor och hållbarhetsmässande.

Modernitet och traditionsbrott – Om Hedebyborna (Del 3)

Det finns inget sentimentalt eller romantiserande i Delblancs skildring av adelns tillbakadragande, åtminstone inte när det kommer till ätten Urse. Carl-Gustaf är skildrad som en gemen typ som inte har någon som helst aktning eller hänsyn inför de vanliga människorna som bor i Hedeby.

I Norrland hava vi ett Indien…

Frågan har sedan dess varit hur man på det rationellaste sättet kan lägga beslag på provinsernas rikedomar för att göda centralmakten och i linje med det så har Norrland, i synnerhet Lappland, grundligt koloniserats.

Den hårlösa apan och tyranniet

Det finns en intressant paradox i det sekulära samhället. Den är faktiskt mer än intressant, den är allvarlig, ja kanske ödesdiger. Det gäller frågan om rätt och fel. Dylika frågor tillhör den filosofiska gren som kallas etik. Låt oss först sätta etiken i Platons perspektiv; han talade om det tre idealen, det sanna, det goda och det sköna – med det goda menas det rätta:

Än fler grundlagsändringar om regeringen får bestämma

På mångas läppar nu är den utredning om ändringar i smittskyddslagen för att, som det heter, nästa pandemi (eller motsvarande) skall kunna hanteras enklare och med kraftigare åtgärder. Vad som gör det långtgående är att i utredningsuppdraget ingår att se över på vilka punkter även grundlagen behöver ändras eftersom de kraftfulla åtgärder man ser framför sig kommer att innebära inskränkningar på grundlagsskyddade fri- och rättigheter.

Kommentar: Det vi står inför saknar motstycke

Med en regim som försöker intala oss att alla som jobbar för frihet, frihetliga värden och folkmakt är högerradikala extremister är det inte särskilt svårt att tänka tanken att den vill kontrollera allt. Allt för att behålla makten. Man gör det under parollen att det är för allas bästa; för folkhälsan och demokratin.

Modernitet och traditionsbrott – Om Hedebyborna (Del 2)

Att sätta årensningen i centrum är ett riktigt bra grepp för att illustrera förändringen. Här finns två karaktärer som är av särskild betydelse: Roland ”Rävfarmarn” Svensson och hans son Erik. Rävfarmarn är en av de ledande karlarna i byn och en av de som är med och bestämmer vilka som ska gå på flotten och vilken position de ska betros med.

När den egna kulturen står i vägen

I riksdagen nu i veckan kunde kulturminister Jeanette Gustafsdotter (s) inte svara på en direkt fråga om hon anser att det finns någon svensk kultur, något som rapporterades av Fria Tider. Efter viss press under frågestunden tillstod ministern att ”det finns någonting som heter kultur i Sverige. Det är det absolut viktigaste för mig. Och det ska finnas kultur över hela landet för alla, oavsett bakgrund. Det är A och O”.

Papieren Bitte! Covid bara en början

När nu restriktionerna lättas undan för undan i en lång rad länder, är det som ett kosläpp om våren. Och självklart har vi rätt att vara glada. Risken är dock att yrseln gör att kampvilja och krismedvetenhet slappnar av och att allt som varit bara blir ett diffust minne. Inte kommer det att hända igen? Det är inte över än. Inte på långa vägar. Orkar en pandemitrött befolkning hålla ångan uppe?

Källkritikbyrån – tvättare av Facebookbyk

Framgångspodden väckte uppmärksamhet när gästande Katarina Gospic problematiserade Pfizers mRNA-vaccin och hur det godkänts. Proffstyckare i slaskpressen, bl.a. Agnes Wold i Aftonbladet, var snabbt ute och kastade invektiv efter poddarna. 

Bråttom med EU:s eID-plånbok

EU-kommissionen har föreslagit att en e-identitetsplånbok införs som ett obligatorium i unionen. Den svenska myndigheten DIGG (Myndigheten för digital förvaltning) hanterar frågan för statens räkning och menar nu att det är bråttom att vidta mått och steg.

Utan tvivel ska vi dö

Det är förvånansvärt svårt att finna uppgifter om hur dödligheten i covid19 beror av ålder. Mer specifikt det som förkortas IFR och uttalas infection fatality rate, samt hur den varierar över åldersgrupperna.

Truckers och nytt fackförbund samma andas barn

Som alla välinformerade vet, men som ingen officiellt känner till eftersom medhårsmedia inte rapporterar om det adekvat, körde tiotusentals lastbilar i konvojer till den kanadensiska huvudstaden Ottawa för att, tillsammans med miljoner anslutande invånare, protestera mot covidpass och vaccinationskrav. För frihet och egenmakt.

Nytt fackförbund ska utmana LO om SD-väljarna

Det nystartade fackförbundet Arbetstagarna vill vara ett arbetarvänligt alternativ till LO-förbunden som kategoriskt utesluter sverigedemokrater. Fackförbundet lovar på sin hemsida att medlemmarnas pengar inte ska ges till Socialdemokraterna.

Regeringen: Dina barn ska bli språklärare

Senhösten 2020 lämnade regeringen ett lagförslag på remiss till Lagrådet. Förslaget hade rubriken ”Förskola för alla barn – för bättre språkutveckling i svenska”. På regeringens hemsida lyftes framförallt tre saker från förslaget fram:

Miljöpartiets tro skickar svenska barn in i utanförskap

Det är tufft nog att vara barn idag. Att då, dessutom, tvingas till en skolmiljö som är dålig och uppvisar sämre resultat (ja, det är anledningen till att skicka dit svensktalande barn; att förbättra statistiken) är en politik som är bortom all redlighet och sans. Det kommer att innebära en tillvaro på flera år där dessa barn bara kommer att se mörker i tunneln.

I en karriärsosses spår

Mitt under migrationscirkusen hösten 2015, startade några elever i årskurs 9 på Tegs Centralskola i Umeå ett mansparti. Partiet gavs namnet Mänistiskt Initiativ. Ett instagramkonto som knöts till ”partiet” spårade snabbt ur och blev plattform för mindre väl valda nyformuleringar av den typ nyss könsmogna pojkar förr inte hävde ur sig:

Svenska staten skapar medvetet alternativa fakta

Varning! Denna text är konspirationsteoretisk. Åtminstone om statens definition används. Detta då den är kritisk till staten som sådan och svenska statliga myndigheter i synnerhet. Den är regimkritisk helt enkelt och utgör därför ett hot mot rådande system, svenska demokratiska principer och rättsordning.