Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

Archives

Nytt fackförbund ska utmana LO om SD-väljarna

Det nystartade fackförbundet Arbetstagarna vill vara ett arbetarvänligt alternativ till LO-förbunden som kategoriskt utesluter sverigedemokrater. Fackförbundet lovar på sin hemsida att medlemmarnas pengar inte ska ges till Socialdemokraterna.

Regeringen: Dina barn ska bli språklärare

Senhösten 2020 lämnade regeringen ett lagförslag på remiss till Lagrådet. Förslaget hade rubriken ”Förskola för alla barn – för bättre språkutveckling i svenska”. På regeringens hemsida lyftes framförallt tre saker från förslaget fram:

Miljöpartiets tro skickar svenska barn in i utanförskap

Det är tufft nog att vara barn idag. Att då, dessutom, tvingas till en skolmiljö som är dålig och uppvisar sämre resultat (ja, det är anledningen till att skicka dit svensktalande barn; att förbättra statistiken) är en politik som är bortom all redlighet och sans. Det kommer att innebära en tillvaro på flera år där dessa barn bara kommer att se mörker i tunneln.

I en karriärsosses spår

Mitt under migrationscirkusen hösten 2015, startade några elever i årskurs 9 på Tegs Centralskola i Umeå ett mansparti. Partiet gavs namnet Mänistiskt Initiativ. Ett instagramkonto som knöts till ”partiet” spårade snabbt ur och blev plattform för mindre väl valda nyformuleringar av den typ nyss könsmogna pojkar förr inte hävde ur sig:

Svenska staten skapar medvetet alternativa fakta

Varning! Denna text är konspirationsteoretisk. Åtminstone om statens definition används. Detta då den är kritisk till staten som sådan och svenska statliga myndigheter i synnerhet. Den är regimkritisk helt enkelt och utgör därför ett hot mot rådande system, svenska demokratiska principer och rättsordning.

 

Hårdare restriktioner från den 12 januari

Från och med den 12 januari införs fler och nya restriktioner meddelades vid en presskonferens på måndagen. Bland annat införs vaccinationsbevis på fler områden. Dessutom skärps reglerna för hur många som får samlas i olika sammanhang. Allmänna sammankomster begränsas till 50 personer om inte vaccinationsbevis används.

Folkrätt

Drygt 2 miljoner av rikets invånare är födda i ett annat land än Sverige. Fler av invånarna är födda i Syrien – 193 594 st närmare bestämt – än i Finland. Även de irakiskfödda är fler än de finskfödda. Sverige sägs ha 20-40 000 samer och gruppen har rätteligen status som s.k. nationell minoritet. Jämför det med att bland de utrikes födda finns det nio nationaliteter där gruppen är större än 40 000 och född i Asien eller Afrika. Arabiska, inte finska, är rikets näst största språk och antalet invånare födda i Kina aspirerar med sina 36 000 på att passera den övre uppskattningen av antalet samer i riket. 

Arise AB – Över en miljon i förlust per vindkraftverk

Som avdankad finansanalytiker – aktiv under internetbubblan kring år 2000 – har jag länge funderat över vad som driver det miljöfientliga vindkraftsvansinnet. Varför är kinesiska bolag här och exploaterar svensk vildmark? Varför finansierar BlackRock skövlingen av vår nordiska natur? Och varför tillåter svenska lokalpolitiker att deras invånare och närmiljö terroriseras av muller från vibrerande väderkvarnar?

12: Korruption

I årets första avsnitt av Radio Folkungen tar vi oss an korrumperade politiker, journalister och en läkemedelsbransch som inte heller den har människor som främsta prioritet.

Dags att tänka på oss själva

Vi är kuvade under en ideologi där dörrmattan är idealet. Till varje pris ska vi öppna våra gränser, våra plånböcker och våra hjärtan. Ju mer folk trampar på oss desto godare känner vi oss. Att det riskerar att skapa en odräglig, våldsam och fattig framtid för våra egna barn spelar ingen roll.

Ställ de ansvariga till svars

2009 när svininfluensan drabbade Sverige och över 5 milj svenskar vaccinerade sig, drabbades ett 100-tal av allvarliga biverkningar (främst narkolepsi). Det blev stor medial debatt. TV, radio och dagstidningar skildrade de drabbade och ställde ansvariga till svars.

Regimens nya vapen mot oppositionella – Myndigheten för psykologiskt försvar

För bara någon dag sedan, den 1 januari 2022, öppnade en ny myndighet sin butik. Det är en myndighet som, enligt dem själva, skall värna det öppna och demokratiska samhället och den fria åsiktsbildningen genom att identifiera, analysera och bemöta otillbörlig informationspåverkan och annan vilseledande information som riktas mot Sverige eller svenska intressen.

Det är komplext, sa experten

Hur ska man i ett överflöd av information kunna behålla fokus och se vilken delinformation som är relevant och användbar för att dra slutsatser?

Dune: Ökenkrig för nationell frihet (Del 1)

Den 16:e september 2021 ägde någonting sensationellt rum i filmvärlden. Då ägde nämligen rum en nypremiär av science fiction-äventyret Dune; filmen som är baserad på Frank Herberts majestätiska bok med samma namn.

Rio Tinto i Serbien – eliten mot folket

Ett land är inte arvegods från våra förfäder; det är ett lån från framtida generationer. Ett lån med hög ränta. Hur väl tar vi hand om landet innan vi överlåter det till våra barn? Lämnar vi det i användbart skick? Bedrivs energiproduktion och utvinning av naturresurser på ett ansvarsfullt sätt? Vem får del av rikedomarna? De som äger och brukat landet, eller politiker och företag som de gjort avtal med?

11: Julavslutning – En röd jätte

Det lackar mot jul och Kristi födelses fest. Förberedelserna är säkert i gång ute i stugorna denna sista adventsvecka. Och just idag är en särskild dag. För idag vänder det. Det är vintersolstånd. Från och med nu går vi mot ljusare tider. Tidningen Folkungen och Radio Folkungen är, som alltid, här för att guida in i en ny era. Till skillnad från den röda jättens dödsryckningar vill vi tända hoppets stjärna.

Förbered dig för ekonomiskt kaos

Vi är många som ropat varg i över ett årtionde om den förestående ekonomiska kollapsen. Den har uteblivit. Istället för en ekonomisk smäll har vi bara fått ett långsamt pysande med växande klyftor mellan eliten och folken, en långsam urholkning av vårt välstånd i form av kontinuerligt stigande priser, sämre vård, sämre polis, mer våld och mer psykiskt lidande. Man måste imponeras över hur länge de lyckas hålla skorven flytande. På ytan ser allt ut att fungera. Folk har jobb och mat; börsen och fastighetspriserna fortsätter mot skyarna. Statens sedelpress delar ut bröd, regimteven bjuder på skådespel med ”nyheter” och ”Mello”.

Folklig resning mot överheten

Just nu genomförs en i raden av demonstrationer för frihet och mot vaccinpass i Sverige. Idag står Malmö som värd för det folkliga upproret. Runt om i Europa ser vi protester i stor skala. Sverige ligger lite efter men är på inget vis dåliga. Vi har det i våra gener. Överheten kan inte slå ner oss.

Värdegrunden muterar – välkommen demokrativillkor

Jag betraktar värdegrunden – det är i praktiken en och samma, då olika organisationers versioner är intill förväxling lika i uppbyggnad – som en trosbekännelse i ett etablissemangets anständighetens hägn. Innanför hägnet diskuterar man detaljer i samhällsbygget. Hur ska syrierna integreras? Vad är egentligen bästa åtgärd för att lyfta tiggande romer till ett mer värdegrundsriktigt liv och leverne? Bör kommunalskatten vara 31% eller endast 30%? Etablissemanget kallar de olika svaren på dessa frågor för olika politiska uppfattningar.

Pandemin är bara en prick i helheten

När man fogar samman punkter bildas mönster. Människans hjärna är expert på just det: att tolka omgivningen och skeenden; lägga ihop och se sammanhang. Vi skall veta att hjärnan kan vara vår bästa vän men också vår värsta. Hjärnan bildar mönster av all information för att skapa förståelse och mening. Ibland blir det fel. Men inte alltid. Ibland skapas mönster som skrämmer och som gör att man kanske misstror sig själv. Faktum är dock att denna förmåga vi har som människor; att se sammanhang har hjälp oss att överleva genom historien.

Postmoderna pedofiler

Det går inte komma runt att vänstern ser det som ett slutmål att legalisera pedofili. Varje gång man tror att den styggelsen till företeelse är för evigt förpassat till världens mörkaste vrån så dyker nya krafter upp som döljer övergreppen bakom någon ny retorisk förklädnad och försöker normalisera det och ibland har de varit snubblande nära att lyckas.