Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

Archives

Vi behöver bygga parallella samhällen

Väl inne i en grupp är det lättare att mentalt flytta ut i samhällets periferi och beskåda det samhällsförfall vi lever i utifrån och till mindre del känna att man är en del av det. Det är psykiskt mer hälsobringande att beskåda samhällets förruttnelse från läktarplats än att vara en del av det och medansvarig. Ur förruttnelsen skapas den mylla som nya, småskaliga samhällen kan växa fram i.

Vindkraften: totalutbyggnaden är här

I SVT:s regionala nyheter i Västernorrland sändes i veckan ett inslag om skogsbolaget SCA:s vindkraftsambitioner. Ett inslag som ger kalla kårar för den som har kunskap nog att förstå vad som sades. 

Påverkan

Nato-frågan visar nu mer än någon annan politisk fråga vilket spektakel till land Sverige har kommit att bli. Samma riksdagspolitiker som i andra sammanhang blåser varmluft om den svenska demokratins förtjänster och vikten av medborgarnas delaktighet, avfärdar nu en folkomröstning om Nato-medlemskap. Från V hela vägen över till SD. 

Majoritetens omdömeslöshet

När människan i sitt dagliga arbete avlägsnas alltför långt bort från produktionen av livets väsentligheter, riskerar hon att bli genuint okunnig om vad som är grunden för ett fungerande samhälle som vi känner det. 

Grandet i sin broders öga

Tillkortakommanden i Sveriges s.k. demokrati intresserar mig. Särskilt hur ett land med högt demokratiskt anseende i omvärlden, kan ha ett valsystem som inte uppfyller ett av demokratins tvingande kriterier; att fria och rättvisa val hålls. Det svenska valsystemet har en unikt orättvis utformning i en internationell jämförelse.

Nationell ekonomi

Hur kommer det sig att Sverige i genomsnitt är materiellt rikare än Afrika? Finns det en fara med att främja ekonomisk tillväxt?

Fossila bränslen är makt

Delar av en lokalt verksam fotografs dokumentation av sin hembygd blev bevarad till eftervärlden och finns tillgänglig på nätet. Bilder från framförallt 20- och 30-tal visar allmogen i vardag och till fest. En bild visar ett vägbygge. Män som arbetar under solen iförda skjorta och hattar med breda brätten. Handgrävandes vad som idag kallas för byaväg. Ett makalöst slit.

Kan kollektivet ha fel?

Få saker är så helgade som den svenska demokratin. Den genomsyrar hela vårt statsskick, den är inskriven i grundlagen och det går till och med att köpa demokratiskt designade möbler på IKEA.

Omdömeslöshet präglar flyktingfrågan

Fredagen den 18 mars meddelade regeringen att fram till föregående dag, hade 14 000 ukrainska flyktingar anlänt Sverige och registrerats i väntan på besked om uppehållstillstånd. Knappt en vecka senare är antalet 20 000 och enligt migrationsminister Anders Ygeman kan det komma 300 000 flyktingar.

Media och verkligheten

I åratal så har många förutspått medias kommande död, en död som vi nog alla längtat efter, men nu efter covid och mitt i rysshetsen så kan man bara konstatera en sak och det är att media är starkare än någonsin. Deras omsättning må ha minskat, deras prenumerantskara krympt och pappersupplagorna försvunnit men de har helt vunnit över de sociala medierna till sin sida. Facebook, Google och Twitter är nu inget annat än en förstärkare för medias budskap

Var vardagsrebell

Det påstås att George Orwell ska ha sagt att I en tid av allomfattande bedrägeri är det en revolutionär handling att tala sanning. Om man kontrollerar med fact-tjekan visar det sig antagligen att han aldrig sagt det så jag avstår. Det är icke-desto mindre en sanning. Vi kan kalla den Orwells speciella revolutionsteori.

Pappas flicka – vad hände sen?

Amalia Rud Pedersen aspirerade i somras på att bli förbundsordförande för SSU. Hon var valberedningens förslag. På kongressen förlorade hon med minsta möjliga marginal ordförandeposten till Linköpingsbaserade Lisa Nåbo. Kongressledamöterna gjorde uppror mot den interna makten.

Krigets tragik

Kriget som nu utspelar sig är som en tragisk pjäs. Två av pjäsens rollfigurer är enkla att förstå och beskriva. Ryssland är den moraliskt förtappade angriparen. Fysiskt överlägsen. Hårdhänt. Samvetslös. Ukraina försvarar sig från en underlägsen position. Hemmavid, trängd med ryggen mot en vägg. En uråldrig berättelse.

Beredskapsskatt – skam på torra land

Statsmakten verkar nu ha begripit att försvaret av Sverige sedan länge är eftersatt och att Försvarsmakten därför behöver ökade anslag. Man säger att två procent av BNP, en årlig kostnad på 108 miljarder kronor, är det mål som skall uppnås så fort det är ”praktiskt möjligt”. Vad det i praktiken innebär är att pengarna som behövs redan har använts på annat och att det därför krävs en ”beredskapsskatt”. Det kallas att det är en solidarisk finansiering.

Välkomna kollapsen

I många år har det varnats för en kollaps av den nuvarande samhällsordningen. Trots det har vardagen envist fortsatt lunka på i vanlig takt. På ytan.

”Tänkte inte på det”

På en presskonferens i fredags stod migrationsminister Anders Ygeman och Migrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik och skruvade på sig inför journalistfrälset.

Att springa på lätta bollar

Plötsligt var det över. Människor pustade ut och började i stället längta till våren. Men så smällde det och fokus flyttade på den givna signalen till Ukraina. Den nyss så omskrivna och upplyfta ”pandemin” lades medvetandemässigt på is. Bilden kommer för mig hur någon, högt ovan molnen, förfogar över en strålkastare så stor att dess ljuskägla förmår trollbinda en hel värld. Titta hit! Och nu här!

Den gula faran

Vad vi nu betraktar är helt enkelt ett enormt maktskifte i världen. Ryssland och Kina har gjort anspråk på att tillsammans vara minst lika mäktiga som den västerländska civilisationen och ingen kan sätta emot. Europa är helt snöpt och USA ligger bokstavligen en ocean bort, fullt upptagna med inre problem. FN är dött som projekt. Reducerat till klimatfrågor och hållbarhetsmässande.

Modernitet och traditionsbrott – Om Hedebyborna (Del 3)

Det finns inget sentimentalt eller romantiserande i Delblancs skildring av adelns tillbakadragande, åtminstone inte när det kommer till ätten Urse. Carl-Gustaf är skildrad som en gemen typ som inte har någon som helst aktning eller hänsyn inför de vanliga människorna som bor i Hedeby.

I Norrland hava vi ett Indien…

Frågan har sedan dess varit hur man på det rationellaste sättet kan lägga beslag på provinsernas rikedomar för att göda centralmakten och i linje med det så har Norrland, i synnerhet Lappland, grundligt koloniserats.