Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

Archives

Om samvetsfrihet och tolerans

Jag vill bo i ett tolerant samhälle som tillåter människor att vara goda. Ett sådan samhälle har råd att låta Ellinor Grimmark att arbeta som barnmorska utan att behöva medverka vid aborter. Men det vill inte Sverige. Trots barnmorskebrist har svenska staten och alla dess hjälpfackliga organisationer kraftsamlat för att slänga ut Ellinor från sitt yrke och nu senast uppnådde man målet att inte låta Europadomstolen pröva ärendet. Det är småaktigt och intolerant.

Fulhet

En ortendoktor köpte sig en billig lödpistol och satte sedan igång med att avlägsna småpojkars förhud med det förväntade resultatet att en massa gossar nu har sönderbrända kön1.

Vem är Magdalena Andersson?

Socialdemokraterna har valt en ny partiledare och riket kommer därför att begåvas med en ny statsminister. Magdalena Andersson skriver med sitt kön politisk historia. Stefan Löfven, den motvillige partiledaren, är slut. Han lämnar ett svårt skadskjutet parti. Åtminstone om man får tro opinionsmätningarna. 

Importerad underklass

Har massinvandringens försvarare och förespråkare någonsin förstått att man importerar en underklass? Frågan är seriöst menad och förtjänar att utvecklas. 

Demokratins orimliga krav på engagemang

Såg ett citat häromdagen. Det påstås härstamma från George Orwell: Ett folk som väljer korrumperade politiker är inte offer utan medskyldigt. Till viss del är det givetvis så. Men kan man verkligen förvänta sig att alla förstår de långsiktiga konsekvenserna av sitt eget röstande?

Tomma hyllor till jul

”Vårt råd är att se över vad ni serverar och hur mycket. Vi står inför ett unikt läge med prisinflation och varor som tar slut.” Så skriver en livsmedelsgrossist i ett brev till sina kunder – restauranger och storkök.

Miljörörelsen som vi kunde ha fått

Gary Snyders essäsamling The Practice of the Wild1 ger en sorglig inblick i den miljörörelsen vi skulle kunnat haft, en miljörörelse som fokuserar på det lokal, mänskliga och naturliga.

Den politiskt tillrättalagda normaliteten

Det är inte lätt dessa dagar att vara verksam på det statliga universitetet i Lund. Den akademiska världen är inte heller den förskonad från vår samtids politiska ängslighet och tillrättalagda dagordning. Häromsistens rapporterades om att en av Sveriges mest namnkunniga medicinska forskare, Kristina Sundquist, nu riskerar åtal då hon inte – som det heter – innehaft erforderliga tillstånd för att bedriva ett specifikt forskningsprojekt där resultatet påvisar en klar överrepresentation bland utrikes födda i våldtäktsstatistiken.

Media bedriver psykologisk krigföring

Den 21 mars 2013 konkretiserade DNs chefredaktör Peter Wolodarski tidningens linje. Man skulle inte längre producera sakliga nyheter och reportage utan ”agendasättande journalistik”. Termen, eller eufemismen som man kanske borde säga, för tankarna till valfri totalitär stat där nyhetsjournalistiken systematiskt används för att styra paradigmet i en särskild riktning, en riktning som inte nödvändigtvis är sanningssökande.

Gymnasieelev: ”Indoktrinering går före kunskap”

Jag går i årskurs två på gymnasiet och läser just nu kursen Samhällskunskap 2 efter att ha läst Samhällskunskap 1 förra året. Jag har haft samma lärare båda åren. Som så många andra lärare har hon en kraftig lutning åt vänster.

Rikspolischefen: Mer makt till kommunerna

När en rikspolischef på detta vis kapitulerar kommer det, så klart, att få konsekvenser. Polisen som är den myndighet som i fredstid har våldsmonopol inom rikets gränser sänder därmed en tydlig signal. Dels till buset, dels till vanligt folk. Signalen är den att vi nu har ett läge med mycket stor osäkerhet; ett läge som bäst beskrivs som en gråzon där laglöshet råder och där staten inte längre kan garantera skydd och säkerhet för skatt. I sådana situationer tar människor saken i egna händer. Dels för att utnyttja situationen, dels för att skydda liv och egendom.

Glöm Clown-Svärje, dags att bygga nytt

Glöm Sverige modell 2020. Det är ett missfoster. Vi vill inte rädda det. Vi vill att det ska gå under. Om du har möjlighet, hjälp till att skjuta det över ättestupan, plundra det på alla resurser du kan. Varför skulle vi vilja rädda ett system som vänt vapnen inåt, terroriserar sin befolkning, hjärntvättar deras barn, lär dem att hata sig själva, främjar pedofili, hyllar sexuella perversioner, uppmuntrar till fostermord, byter ut sin befolkning och skrämmer dem till att leva i skräck för Undergången.

Vändpunkten

Att rädslan för att säga sin mening står i vägen för att säga den, blir, likt en självuppfyllande profetia, ett hinder för en sund tillvaro. Det är en form av förödande självcensur som vi haft anledning att återkomma till då och då här på Folkungen. Det är dock dags att prata om det ljus som trots allt finns i tunneln och som vid helgens Folkungagille var påtagligt.

Trojaner mitt ibland oss

När den trojanska hästen inte såg ut som en trojansk häst, släppte vi den inte bara innanför porten utan hälsade den dessutom välkommen med en infantil puss på mulen. Så skulle man kunna sammanfatta det skeende som har lett fram till den situation där vi befinner oss idag

Ett land att skövla

Svensk elproduktion och -distribution utgör vad vi kan kalla elförsörjning. Det var en gång i tiden en nationell angelägenhet. Hushåll, företag och alla delar av offentlig sektor – från sjukvård till försvarsmakt – skulle försörjas med el. Det moderna samhällets nödvändighet. 

Kommunpoet inte heller kärnverksamhet

När du väl har börjat kan du inte göra tankarna otänkta. Det finns ingen instans dit insikterna kan lämnas tillbaka. Alla som är bekanta med filmen The Matrix vet precis vad det är fråga om. Den som till äventyrs inte har sett den och nu väljer att göra det, kan inte göra den osedd igen.

Det finns snart ingen återvändo

Sverige bär tyvärr fortfarande auran att vara ett högfungerande land med stor innovationskraft, ett arbetsamt och strävsamt folk, framgångsrika företag och gott om naturtillgångar. Ja, man skulle faktiskt våga säga att vi åtminstone varit helt självförsörjande. Men var händer då när alla dessa ting åderlåts och angrips från alla håll?

Staten flyttar fram positionerna

Regeringen ligger inte på latsidan. Bara de senaste dagarna och med knappt ett år kvar av innevarande mandatperiod, har en rad beslut tagits och uppdrag givits vars effekter kommer att vara långtgående. Och med handen på hjärtat handlar mycket av dem om att säkra upp makt och kontroll inför framtiden.

Mer vit makt och gör Sverige svenskt

Redan på 80-talet när invandringen ännu var begränsad brukade det klottras BSS på väggarna i toaletter, på tåg och i skolorna. Jag tyckte det var hemskt, för redan då hade vi hjärntvättats att tycka att det var något fult att vilja bevara Sverige svenskt. Men vad är fel med att bevara och skydda något man gillar och som man fått i arv att förvalta av sina förfäder? Och vad är ens alternativet? Att göra Sverige osvenskt? Att byta ut våra folk, våra seder, bruk och värderingar? På vilket sätt är det moraliskt bättre?

Konstverket Nimis under religiöst hot

Företrädare för partiet Nyans skriver idag på debattsidan i Göteborgsposten att Lars Vilks konstverk Nimis måste raderas från kartan. Bland annat gör sig partiordförande Mikail Yüksel till tolk för en, enligt honom, lång rad kränkta personer

9: Covid-19 – det globala bedrägeriet

Vi vaggas mellan hopp och förtvivlan. Är vi, givet en pandemi, fria eller satta i undantag? Regeringens beslut ger vid handen att situationen kan ändras snabbt. Samtidigt vidtas åtgärder runt om i världen för att lagföra makthavare – såväl regeringar som självaste Världshälsoorganisationen – för brott mot mänskligheten. Vi kan helt enkelt inte ducka för denna fråga.

Statssocialismen är grön, brun och gredelin

Varför har statssocialismen varit så framgångsrik? Jo, för att den utvecklade ett symbiotiskt förhållande mellan å ena sidan människor utan egenmakt och, å den andra, människor som vill ha makt. Den första gruppen ger och den andra tar. Det är i själva verket något sadomasochistiskt över nuvarande politiska ordning.

Vänstern och vetenskapen

En oväntad konsekvens av att Donald Trump under 2016 valdes till president blev en renässans för vetenskap, objektivitet och sanning.

Våra barns skulder betalar invandringens kostnader

Saken ska inte missförstås för inkompetens eller slarv i tanken hos politikerna. Det är landsförräderi som har begåtts och det ankommer på oss att aldrig glömma detta. Bostäder som skulle gått till våra barn, lämnades till främlingar.

Handgripligheter och lagarna

Med anledning av dagens situation med otrygghet i samhället, den ökande förekomsten av ungdomsrån och annan våldsbrottslighet kan det vara på sin plats att, överlag, fundera på sitt eget skydd. Såväl praktiskt som juridiskt. Vad har du och jag för rättigheter när det kommer till självförsvar och att skydda liv och egendom?

José Antonio – ett ovanligt levnadsöde

José Antonio Primo de Rivera föddes i Madrid 24 april 1903. Han var son till adelsmannen Miguel Primo de Rivera, Spaniens ledare åren 1923 – 1930. Under sin tid som juridikstuderande vid Madrids universitet var José Antonio delaktig i grundandet av en studentförening som öppet kritiserade faderns utbildningspolitik.

Vilks har lämnat stafetten vidare

Lars Vilks är död. Han omkom tragiskt tillsammans med två poliser ur personskyddet då han färdades på E4, eftermiddagen den 3 oktober. Eller ’transporterades’ är kanske ett bättre uttryck eftersom han inte var fri att resa på egen hand. Sedan 2007 levde han med en ständig hotbild i form av en dödsdom. Livvakter var hans vardag.