Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

Archives

HD ger prövningstillstånd i uppmärksammat mål om yttrandefrihet

Författaren Ramona Fransson som tidigare i år dömdes i hovrätten att betala skadestånd till Tomas Åberg, den så kallade Näthatsgranskaren, har fått prövningstillstånd i Högsta domstolen. Detta meddelades idag på morgonen. Målet är viktigt principiellt då det handlar om hur många gånger en person skall kunna få skadestånd för en och samma text som delas.

Babels torn och det svenska språket

Den korta berättelsen som ämnar ge en möjlig förklaring till varför världens folk talar olika språk, har ibland fått mig undra hur viktigt ett språk egentligen är. Och då svenskan är mitt modersmål – hur viktig svenskan är.

Lokala politiska uppror

Hagfors är en liten värmländsk kommun norr om Karlstad, med 11 500 invånare. Likt många andra kommuner bildades den i 1971 års kommunreform och då genom sammanslagning av Hagfors stad med ett antal småkommuner. De senaste 60 åren har befolkningsmängden halverats i det område som idag motsvaras av Hagfors kommun. Från bildandet fram till mandatperioden 2014-18 har Hagfors styrts av socialdemokraterna. 

Regel nummer tolv

Välj ditt offer, håll fast, gör det personligt och polarisera. Kapa hans sociala band och isolera honom från omgivningens sympati. Angrip människor och inte institutioner; människor bryts ner fortare än institutioner. Det är grymt, men väldigt effektivt. Direkt personlig kritik och hån fungerar.

Regeringen genomför egen statskupp

”Regeringen vill kunna införa krav på vaccinbevis för bland annat butiker och platser för privata sammankomster om smittspridningen ökar ytterligare”. Detta skriver SVT Nyheter. Syftet, fortsätter man, ”är att hindra ovaccinerade att samlas i stora grupper”.

Demokratins topputveckling ingen slump

Regeringen låter meddela att Sverige har en viktig roll vid det stora demokratitoppmötet som USA:s president Joe Biden bjudit in till. Mötet som går under namnet Summit for Democracy, hålls torsdag den 9 december till fredag den 10 december och syftar bland annat till att lägga fram en positiv agenda för demokratin i världen.

Medicinska pass är ingen slutprodukt

Det är så mycket som händer på ett samhällsplan just nu. Den ena stolligheten efter den andra. Det dyker upp nya saker på daglig basis. Att då gång på gång återkomma till frågan om medicinska pass kan tyckas enahanda och tjatigt. Faktum är dock att det som nu sker är en så genomgripande förändring att det är svår att ta in.

Så funkar sluttande plan

Det börjar bli uppenbart för allt fler att covid-19 handlar mer om social kontroll än om virus, vacciner och hälsa. Även bland somliga som förespråkat ”hårdare tag” och mer statliga befogenheter i kristider börjar man höra nervösa uttalanden som ”Ja fast jag ville aldrig att vi skulle få vaccinpass”, ”Tvångsvaccinering som i Österrike är nog inte rätt väg att gå”, ”Vad händer i Australien egentligen?!”

Hets och medlöperi när hårdare restriktioner införs

Regeringen gav den 25 november Folkhälsomyndigheten att arbeta fram ett underlag för införande av fler och kraftigare restriktioner. Detta underlag presenterades av regeringen och FHM vid en presskonferens på torsdagsmorgonen. Eller, rättare sagt, det pratades om underlaget och att det nu skall ligga till grund för det samråd som skall ligga till grund för vidare planering och beslut.

Vaccinpass för restauranger och gym att vänta

Magdalena Andersson (s) satte under presentationen av regeringsförklaringen idag på tisdagen tonen för fortsatt arbete i spåren av pandemin. Nya åtgärder införs redan imorgon och ytterligare restriktioner är att vänta. Regeringen utreder fler restriktioner och nya krislagar.

”Någon måste vara statsminister!”

Magdalena Andersson (s) är på nytt framröstad i riksdagen som Sveriges statsminister. Hon blir i och med det historisk. Dels som den första kvinnan, men också genom den cirkus som är signifikant för det politiska landskapet.

Vaccinationsbevis och ett val i vardande

Folkungen refererade i tisdags en debattartikel publicerad i Dagens Juridik. Författarna – jurister och advokater – drog slutsatsen att implementering av vaccinationsbevis strider mot regeringsformens krav på att begränsningar i grundlagsskyddade friheter ska vara proportionerliga mot syftet med åtgärden. 

Valet 2022 ställs in?

För partier med sviktande stöd är ett val potentiellt farligt. Makten kan förloras och i värsta fall når man inte över riksdagsspärren. I Sverige råder ett tillstånd som ger nuvarande regeringsparti extra anledning att se över sitt hus och manövrera strategiskt.

Cirkus Centralmakt

Riksdagen sade på onsdagen sitt. Eller rättare sagt: genom de många ledamöternas tystnad kunde riksdagens talman klubba att Magdalena Andersson (s) tolereras som ny statsminister. Klubbslaget betydde just inte mer. Hon röstades inte ner.

8115 anmälningar: JO’s IT-system kraschat

Den folkliga uppslutningen mot vaccinbeviskraven från regeringen har varit massivt. På drygt en vecka har Justitieombudsmannen mottagit lika många anmälningar som man normalt registrerar under ett kalenderår, detta har fått IT-systemen att ge vika.

Varning för grundlagsändringar

En allvarlig brist i skolans samhällskunskap är den undermåliga undervisningen om Sveriges grundlagar. Förmodligen är försummelsen avsiktlig eftersom skolan inte brukar lämna någon aspekt av undersåtarnas intellektuella dressyr åt slumpen.

Regeringen presenterar fler smittskyddsåtgärder

Under onsdagsmorgonen höll regeringen presskonferens med anledning av ytterligare direktiv och restriktioner. Bland annat meddelades beslutet att vaccinationsintyg införs från och med 1 december. Dessutom presenterades nya uppdrag till Folkhälsomyndigheten som skall återkomma med underlag om nya smittskyddsåtgärden den 30 november.

Ted Kaczynski och jag

När jag för tre år sedan placerade akterstycket i soffan framför serien Manhunt: Unabomber så hade jag ingen aning om vad som väntade mig.

Hur man gör en JO-anmälan

Denna artikel är en enkel instruktion hur man skriver en JO-anmälan. Främst eftersom en JO-anmälan är det egentligen enda sättet medborgare kan opponera sig mot politiska beslut. Desto fler som investerar cirka 5 minuter på att faktiskt anmäla ökar chansen att regeringen faktiskt drar tillbaka planen eller omformulerar den.

Att skapa ett helgon

José Antonio Primo de Rivera ledde det spanska nationalistpartiet Falange Española fram tills att han greps den 14 mars 1936 av vänstersinnade republikaner. Gripandet skedde i början av oroligheterna som senare kom att utvecklas till det Spanska inbördeskriget. Han fördes i hemlighet till Alicante där han fängslades och ställdes inför en socialistisk domstol.

Österrike passerar gränsen – inför vaccinationstvång

Österrikes förbundskansler Alexander Schallenberg meddelade under fredagen att det från och med den 1 februari 2022 kommer att vara olagligt att inte vara injicerad mot covid. Samtidigt kommunicerades att man nu inför en total nedstängning av samhället. Detta gäller såväl vaccinerade som ovaccinerade. Nedstängningen gäller från och med måndagen den 22 november i, som det heter, maximalt tjugo dagar.

I vaccinationsintygens totalitära förlängning

Vi hörde under onsdagen den 17 november hur Folkmyndighetens generaldirektör uttryckte önskemål om införande av vaccinationsintyg. Med vid presskonferensen var även socialministern samt demokrati- och kulturministern vilka, i kör, bejakade myndighetens äskande. Nu ser det ut som att regeringen kommer att fatta beslut om krav på vaccinationsintyg från och med den 1 december.

Dissident foliehatt

Det svenska språket erbjuder oändliga möjligheter att bilda sammansatta ord. Denna språkliga praktik ger upphov till såväl vardagspoesi, som sätter språkmaktmedel i händerna på den härskande klassen. 

Sveriges räddning heter moral

Ett folks moral avgör hur deras land utvecklas. Välstånd, trygghet och arkitektur är enbart konsekvenser av moralen. Att förbjuda våldsförhärligande rappmusik i regimradio, dubblera antalet poliser på gatorna, tillåta övervakning av internet utan misstanke om brott är som att ansa ogräs. Det hjälper inte. Man måste hugga mot roten.