För att rädda euron måste man offra demokratin och den fria ekonomin


En grundläggande lärdom är att nationer i längden inte kan göra slut på mer pengar än de har. Men det är de nationella politikerna inte beredda att acceptera. Än mindre väljarna. Och om man har en monetär union – då krävs det även att man har en fiskal union. Detta för att förmå alla länder i unionen att gå någorlunda i takt, ekonomiskt. Och för att se till att reglerna följs. Man kan helt enkelt inte ha en gemensam valuta för ekonomier som spretar åt olika håll när det gäller fundamenta, inriktning, skatter, finansiell administration och utgiftspolitik. En gemensam valuta kräver någorlunda enhetlighet.

+ There are no comments

Add yours