Att misstro staten är ett hälsotecken


I DN skriver Expos Daniel Poohl och Ungdomsbarometerns Ulrik Simonsson om konspirationsteorier. Ungefär hälften av befolkningen anser att politiker sällan berättar de verkliga motiven bakom de beslut som fattas. De noterar även att SD-väljare är mer benägna att tro på konspirationsteorier än andra. Men är det så konstigt? Riksdagen har ju till exempel inskränkt offentlighetsprincipen. Vilket är uppseendeväckande. I EU förhandlas internationella avtal fram bakom stängda dörrar och stora frågor avgörs på hemliga möten, i trialoger.

+ There are no comments

Add yours