Att göra pojkar av män


När jag ryckte in för att göra värnplikten i juli 1986 hette det att militären skulle göra män av oss pojkar. De flesta av oss betraktade oss förvisso redan som unga män, vi var absolut inte några barn. Hur våra officerare lyckades – eller misslyckades – kan diskuteras med våra respektive tills trumhinnorna ger upp. Idag handlar det om något av det motsatta. Nu är officerarna ersatta av journalister, journalister som skall göra pojkar av mer eller mindre unga män…

+ There are no comments

Add yours