Återinför ämbetsmannaansvaret


Den senaste tiden har vi sett flera exempel på tvivelaktig myndighetsutövning. Det gäller Quick-fallet, där man slår fast att det finns brister i systemet – men att man inte sträcker sig till att hålla någon ansvarig. Ett annat exempel är Post- och Telestyrelsens chef som fulspelat om datalagringen och som driver denna fråga politiskt, på ett sätt som inte passar en myndighetschef. Och i DN har Maciej Zaremba visat hur socialtjänsten i vissa fall betett sig helt oacceptabelt.

+ There are no comments

Add yours