Asylsökande ”flyr inte för sina liv”, de vill ha mer pengar


Det hävdas ofta att den snabbt växande strömmen av bidragsinvandrare som försöker ta sig till norra Europa (främst Tyskland och Sverige) ”flyr för sina liv” och att det därför vore småaktigt eller ”hjärtlöst” att påpeka kostnaderna för skattebetalarna för detta, och att det skulle vara skäl att öppna för obegränsad bidragsinvandring. Det är dock felaktigt. Det var nog förvisso fråga om att fly för livet när de tog sig ur Syrien till Turkiet.

+ There are no comments

Add yours