Arbetsförmedlingens rapport om nyanländas etablering fifflar


Idag släpptes Arbetsförmedlingens senaste rapport om etablering av nyanlända . Andel nyanlända som lämnar Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag till riktiga jobb har inte ökat jämfört med 2013 och ligger kvar på patetiska 5 procent. Det intressanta är att Arbetsförmedlingen under ny ledning av socialdemokraten Mikael Sjöberg fifflar allt grövre med statistiken. Arbetsförmedlingens rapport innehåller utöver sedvanlig manipulativ spinn tämligen grova sakfel om de nyanländas utbildningsnivå.

+ There are no comments

Add yours