Är Sverige drabbat av något slags kollektivt Stockholmssyndrom?


Politik handlar om att politiker bestämmer att alla skall göra på ett visst sätt. Dess beslut upprätthålls sedan genom tvång. De kan rent av upprätthållas med våld, om så krävs. På den fria marknaden, i ett fritt samhälle det tvärt om. Där finns många olika alternativ att välja mellan. Konsumenterna kan göra fria val. Allt bygger på frivilliga transaktioner och överenskommelser. Ingen kan tvinga någon annan till något. Samarbete uppstår spontant.

+ There are no comments

Add yours