Är EU på väg att skärpa piratlagen, IPRED?


Nybloggat på HAX.5July.org: EU to beef up IPRED? EU:s italienska ordförandeskap öppnar för att skärpa den hårt kritiserade IPRED-lagen, trots att alla fakta talar emot en sådan skärpning.

+ There are no comments

Add yours