Anders Lindberg gräver vidare i DNs nazistkonspiration


DN skrev nyligen en artikel om etnonationalister som blev uteslutna ur SD och deras försök att skapa kopplingar till näringslivet. DN använder lösa insinuationer för att försöka koppla mig med dessa extremistkretsar, med då William Hahne säger sig vara inspirerad av mig ”Hahne framhåller nationalekonomen Tino Sanandaji som en inspirationskälla”. Det räcker att upprepa att jag aldrig träffat eller haft kontakt med William Hahne.
Anders Lindberg kände att DNs konspirationsteori var för subtil.

+ There are no comments

Add yours