ANDERS LEION: Så skapades PK-samhället


När företag blir så beroende av offentliga medel att dess överlevnad påverkas av beslut inom den offentliga sektorn, blir följaktligen hela ekonomin mindre vital. Denna sammanflätning av privat och offentligt ökar i västländerna.

+ There are no comments

Add yours