ANDERS LEION: De backar och backar och ser inte avgrunden bakom sig


För de flesta betraktare framstår detta som löjligt och huvudlöst. Ändå används samma politik konsekvent också i Sverige. Det sker visserligen i tysthet och genomförs i små steg – men det sker ihärdigt och konsekvent. Man använder sig av så kallat lågaffektivt bemötande. Man backar. Och backar. Detta sker trots att enskilda poliser på fältet inser att detta backande (och annat, bl.a. alltför låga straff) kommer att göra läget allt värre .

+ There are no comments

Add yours