Ändamålsglidning: Datalagringen används för att låta Skatteverket snoka i folks privatliv


Lagringen av data om alla svenskars alla telefonsamtal, SMS, e-postmeddelanden, nätuppkopplingar och mobilpositioner skulle bara användas för att bekämpa terrorism och allvarlig brottslighet – påstod politikerna. Men sedan en tid tillbaka står det klart att antalet uppgifter som svenska myndigheter begär ut har skjutit i höjden. Det kan röra sig om så många som en miljon ärenden om året. Nu har det krupit fram att en av de myndigheter som begär ut allt fler uppgifter om svenska folkets telekommunikationer är Skatteverket. Ibland för vanliga, sketna taxeringsärenden.

+ There are no comments

Add yours