Allvarligt talat – vad skulle hända om vi lät flyktingarna sköta sig själva?


Om man låter samhällen organisera sig själva kan det bli rätt bra. På marknaden möter utbud i princip alltid efterfrågan. En fri ekonomi är överlägsen vad gäller att utnyttja samhällets resurser på ett optimalt sätt. Genom arbetsdelning kan människor fokusera på sådant de är bäst på. Spontant och frivilligt samarbete bygger verksamhet och strukturer som är till nytta för alla. Det rationella egenintresset kan till och med skapa stabila sociala trygghetssystem. I Sverige är det inte så. Här organiseras det mesta av politiker och byråkrater.

+ There are no comments

Add yours