Alliansens allra sista chans…


(MSKDFPCMP)-kartellens uppgörelse säger… “Denna överenskommelse tillämpas för första gången i samband med att regeringen i april 2015 lägger fram vårpropositionen. Överenskommelsen gäller till och med valdagen 2022.” Vilket innebär att Alliansen än så länge kan rösta med SD och fälla regeringen i en misstroendevotering. Och Alliansens budget är ju redan antagen. Med detta i ryggen skulle Allianspartierna kunna komma till makten, efter en talmansrunda. Och hålla S kopplade med… just det… decemberuppgörelsen. Men så handlingskraftig är knappast Alliansen. Istället kommer de att hålla fast vid att vara stödhjul till den rödgröna regeringen.

+ There are no comments

Add yours