Alliansen släpper igenom världens högsta marginalskatt


Med den rödgröna regeringens förslag kommer Sverige nästa år att få världens högsta marginalskatt, på 60 procent. Att vänstern och gröningarna höjer skatten är kanske inte så mycket att förvånas över. Däremot är det anmärkningsvärt att de borgerliga partierna låter dem göra det. Allianspartierna skulle nämligen kunna stoppa skattehöjningen. Men de väljer – i enlighet med Decemberöverenskommelsen – att inte göra det.

+ There are no comments

Add yours