Alina Koltsova: Det behöver inte finnas någon konflikt mellan Pippi och Annika


I jämställdhetsdebatten pågår det något av en dragkamp mellan Pippi och Annika. Eller ja, kanske inte mellan dem, men mellan deras fans och efterliknelser. Är det den duktiga klassresenären som banar väg för frihet och feminism, eller är det den högljudda revolutionären? Eller så kanske är det båda två som tillsammans i ett brobyggande för varandra gör upp med patriarkatet. I den här krönikan gör jag upp med smygpatriarkal kollektivism åt alla håll, i ett försvarstal för både Pippi och Annika.

+ There are no comments

Add yours