Africa’s got talent


Även i Dar es Salaams slumområden finns barn med extrem begåvning, visar ny forskning.– Några av de här barnen är oerhört intelligenta. Pauline Dixon som i tio år forskat om skolor i fattiga länder vid Newcastle University gjorde en intressant upptäckt medan hon forskade om privata skolor i fattiga länders flumområden.

+ There are no comments

Add yours