Afghanistans stundande fall och slutet på interventionspolitiken?


Afghanistan, landet i allas tankar i dessa dagar. Vi ser ett experiment i västernisering i fritt fall. Vi ser kanske slutet på en interventionspolitik, som ser allt mer utsiktslös ut!

+ There are no comments

Add yours