75 000 timmar övertid på landstinget


På Sundby sjukhus i Luleå har man problem att rekrytera personal och många slutar vilket leder till att de som är kvar går på knäna. Vårdförbundet uppskattar att övertiden i landstinget uppgår till 75 000 timmar och sjuksköterskorna protesterar nu och menar att patientsäkerheten är hotad när man tvingas jobba dubbla pass. Det socialdemokratiska landstingsrådets menar dock att det inte finns något hot mot patientsäkerheten.

+ There are no comments

Add yours