Ytterligare en reaktor i Oskarshamn stängs


I dag beslutade OKG, som driver kärnkraftsverken i Oskarshamn, att ta ytterligare en reaktor ur drift nästa år. Det kommer alltså bara att finnas en reaktor kvar. För de svenska energibolagen är det viktigt att skapa effektbrist, då detta är förutsättningen för att kunna ta ut högre elpriser. Men en förbättrad överföringskapacitet och en allt mer internationaliserad marknad gör det svårt att ta ut lika höga priser som tidigare. Att man lägger ner kärnkraftsverken ter sig därför som en naturlig lösning  speciellt som den nya effektskatten gör produktionen kostsam.

+ There are no comments

Add yours