Ygeman har svårt att förklara hemlig dataavläsning


Intervjun med Anders Ygeman om hemlig avlyssning av elektroniska kommunikationer är värd att läsa av flera skäl. För det första därför att det framgår tydligt att han inte vet vad han pratar om. För det andra visar resonemenget i Computer Sweden att bara en inledande sondering av frågan innebär att man befinner sig på det sluttande planet. För hur ska man bryta sig in i dataflöden som är avsedda att inte vara möjliga att avlyssna?

+ There are no comments

Add yours