Yacy kommer att bli det nya Google


Google var en disruptiv innovation. Metoden som sökmotorn använde för att ranka webbsidor var grunden för framgången. Den gjorde helt enkelt ett bättre jobb än sina föregångare. Men Google, Facebook och i viss mån Twitter har en stor inneboende svaghet. Företagen bygger stora datacentra i Luleå och på andra ställen. Det är investeringar som kostar massor av pengar. Dessa datorcentra används i allt väsentligt för att bearbeta data.

+ There are no comments

Add yours