Xavier Naidoo och NWO


Prekära bryderier drabbar ett lokalt etablissemang när en av landets mest hyllade artister vänder sig mot flera av inslagen i den hegemona ideologin. En svårhanterlig faktor om artisten ifråga dessutom är rasifierad, en förmildrande om det rör sig om konspirationsteorier med begränsad koppling till partipolitisk opposition och begränsat folkligt stöd.