Wanngård borde sälja Östra Real till Kunskapsskolan


Läser i Svenska Dagbladet att Stockholms stad ställer sig positiva till ett gemensamt antagningssystem för Stockholms skolor och till att populära skolor i innerstaden får filialer i ytterområdena  till exempel Tensta. Gemensamt antagningssystem är självklart och borde redan vara genomfört  inte bara i Stockholms kommun, utan också för alla kommuner i länet. Det senare skulle också kunna vara en bra lösning  men syftet bör vara att höja ytterstadsskolorna till samma nivå som innerstadsskolorna, inte att jämna ut skillnaderna så att alla skolor blir jämnbra.

+ There are no comments

Add yours