Wallström vill tvinga unga att jobba gratis via värnplikt


Utrikesminister Margot Wallström (s) pratade idag om en modern värnplikt. Ungdomarna ska få välja vad de vill göra – om de ska göra militärtjänst eller om de ska vara gratis arbetskraft åt civila myndigheter. Wallströms nya värnplikt ska omfatta både kvinnor och män och ska kallas modern värnplikt. Ungdomarna ska få välja om de vill tjänstgöra militärt eller vara gratis arbetskraft åt andra civila myndigheter. […] Wallström var tydlig med att påpeka att detta var hennes personliga åsikter, vilket är ett intressant uttalande av Sveriges de facto vice statsminister om Löfven inte tillfrisknar från sin frånvaro.

+ There are no comments

Add yours