VRR samlar in 155 000:- på 29 timmar


Det svenska civilsamhället visar återigen sin styrka genom att VRR – Veteranstöd Rapid Reaction – fredag till lördag samlade in 155 000:- SEK på 29 timmar åt en veteran som via en lång rad olyckliga händelser hamnat i en akut situation. Det visar också hur lätt det kan vara att gå från Svenssonlivets dröm till att stå inför att kastas ut på gatan och med det få barnen tagna av socialen och hur sköra trådar våra offentliga sociala skyddsnät är byggda av.

+ There are no comments

Add yours