Volkswagens avgasfusk – knappast det enda


Volkswagen har medgett att man programmerat mjukvaran i sina dieselbilar för att ge lägre utsläpp av kväveoxider, NOXar, vid åtminstone amerikanska test. Bolagets aktie totalslaktas på börserna, men att manipulera bilar för att klara standardiserade tester är knappast något nytt eller unikt. Bland standardiserade tester med vissa körcykler hittas avgasrening för dieselbilar och förstås även bränsleförbrukning eller batteriräckvidd på elbilar. Det finns också acellerationstider 0 – 100 km/h och krocktester. Att dessa värden inte nödvändigtvis har så mycket med verkligheten att göra vet redan alla bilköpare.

+ There are no comments

Add yours