Vit flykt – svenskar flyttar till de populäraste kommunerna


Vit flykt pågår i Sverige. De populäraste kommunerna för inhemsk flyttning är också “vita kommuner” dit personer med svensk bakgrund (“svenskar”) flyttar, enligt SCB:s statistik för 2013 – 2014. Vit flykt (eng white flight) är inget okänt fenomen, vare sig i Sverige eller i utlandet. När mängden invandrare ökar röstar helt enkelt rasistiska svenskar med fötterna och flyttar in i ekonomiska gated communities, sk bolånetorskghetton eller medelklassghetton, dit det krävs en ordentlig kreditlina för att skuldsätta sig för en bostad, och tillgången till billiga hyreskaserner är låg eller obefintlig.

+ There are no comments

Add yours