Vinster i vården?


Det finns en utbredd tanke om att vården närmast ska vara ideell, utan vinst, och utförd av godhjärtade fina människor. Detta rimmar illa med hur verkligheten ser ut. Läkare och specialister inom vård och omsorg har höga löner. Läkare är i många länder ett högstatus-yrke, och de utgör en privilegierad yrkesgrupp som tjänar högt över snittet. Sjukhusens moderna maskinpark kostar också mycket pengar, dels i inköp och dels i service, reparationer etc. Därtill tillkommer mediciner och övrig behandlingsutrustning. Därför blir kostnaderna för att bedriva vård förhållandevis höga. Och någon måste betala löner, utrustning, mediciner etc.

+ There are no comments

Add yours