Vindkraft får carte blanche


Regeringen föreslår att kommunerna ska tvingas besluta om ja eller nej till vindkraft så fort något företag inleder ansökan om tillstånd. Svaret som förutsätts bli ja ska sedan vara bindande oavsett vad planering och vidare utredning lägger i dagen. Sverige är nu millisekunder från att bli en fullfjädrad diktatur!

+ There are no comments

Add yours