Vinden som aldrig vände


Svensk politik handlar om en enda sak just nu. Den för allt överskuggande frågan är flyktingmottagandet (eller snarare asylpolitiken eftersom endast en minoritet som söker asyl i Sverige är flyktingar undan krig och förföljelse). Ingen annan fråga får plats i mediernas blickfång i nuläget. Så kom det sig att faktumet att Konjunkturinstitutet så bryskt sågar regeringens paradfråga om lägst arbetslöshet i hela EU endast blev en notis i gårdagens nyhetssändningar. Vem bryr sig om arbetslöshet när man kan prata om saker som får språkrör att gråta på ett offentligt framträdande?

+ There are no comments

Add yours