Vill ni köpa ett italienskt lån?


Att det italienska banksystemet är ett “basket case” är väl känt. Mindre känt är att EU förhandlat fram ett sätt för bankerna att göra sig av med dåliga lån. Metoden? Jo, man paketerar lånen i form av värdepapper där avkastningen beror på om låntagaren betalar sina räntor och amorteringar. Lånen säljs sedan till högstbjudande, i många fall 20-30 procent av lånens nominella värde. […] Räkna med att Italien kommer att dyka upp i nyhetsrapporteringen framöver och kanske överta Greklands roll som ekonomisk oroshärd.

+ There are no comments

Add yours