Vilket slags land vill vi vara?


Stockholms rödgrönrosa majoritet har skickat ut ett häfte till alla invånare med information om vad vi har att vänta av politiken under det nya året. Förutom att skryta om kommande satsningar ställs även frågan till några stockholmsbor varför de valt att bosätta sig just här. […] En man från Bulgarien svarar att han vill att hans barn ska gå i skolan här och att “i Sverige är alla jättesnälla.” Jag tycker att svaret, även om det kommer från en enskild person, tyvärr säger mycket om dagens Sverige.

+ There are no comments

Add yours