Vilket land är mest frihetligt: Förenta staterna eller Ryssland?


Förenta staterna invaderar Irak under förevändningen att Saddam Hussein i hemlighet har massförstörelsevapen. Dessa hittades emellertid inte och då motiverade man fortsatt våldsutövning i namnet av demokrati. Många tar det idag för självklart att Förenta staterna är mer frihetligt än Ryssland, trots att det nu gått över 25 år sedan kommunismen föll. Det kan därför vara värt att göra en analys över vilket av länderna som är mest frihetligt.

+ There are no comments

Add yours