Vilka aktier ska ingå i en oetisk portfölj?


Det finns sk etiska fonder eller etiska portföljer, där man enbart ska investera i fina aktier. Ofta handlar det bara om att företaget har upprättat en del policydokument de kan skita i, men i en del fall handlar det också om bolag som ska göra faktiskt nytta. Men med gårdagens fredagsmys kan det vara värt att fundera på den etiska portföljens motsats, den oetiska portföljen. Vad bör ingå för aktier i en oetisk portfölj? Både en svensk och en internationell? För den svenska portföljen måste Swedish Match och Saab vara självklara. Tobak och drogberoenden, samt tillverkning av vapen.

+ There are no comments

Add yours