Viktor Barth-Kron totalsågar svensk bostads(icke)politik


“Den svenska bostadsbristen är en ursvensk uppfinning som funnits med oss sedan långt före Syrienkriget, men immigrationen sätter oförmågan i blixtbelysning.” – Viktor Barth-Kron. Bonnier/DN:s Viktor Barth-Kron totalsågar svensk bostadspolitik, eller snarare frånvaron av en sådan i en krönika hos DN. Tyvärr är i princip hela krönikan så välskriven att det inte finns någon enskilt citat som gör den rättvisa.Den enda politiken man har är att stödja byggandet av sk Kaplanslum, dvs undermåliga bostäder utan långsiktig plan eller planering.

+ There are no comments

Add yours