Viking Line satsar ytterligare på Climeons teknik


Det svenska energiteknikbolaget Climeons revolutionerande teknik för elproduktion från låggradig spillvärme har visat sig fungera bättre än väntat. Viking Line har därför beslutat sig för att utöka samarbetet med bolaget och bygga systemet det från början i nya skepp och utreda möjligheterna att installera det på samtliga befintliga fartyg. Climeons teknik kan producera nästan den teoretiskt maximala mängden el ur låggradig spillvärme med temperaturer om 70 – 120 grader, som annars bara går förlorad.

+ There are no comments

Add yours