Vi tog tag i det!


Om det geografiska område vi kallar Sverige ursprungligen hade varit befolkat av ett annat folkslag, hade det då utvecklats svensk kultur, svenska seder och bruk och ett svenskt kynne?