Vi är skrivna på näsan – PKK-spåret


Är det någon mer än jag som noterat den statliga mediekoncernens aktiva arbete med att lyfta fram ”mångfalden” i den svenska befolkningen? Dagligen visar de upp så många främmande personer i ruta och högtalare att de inte på något sätt kan sägas representera ett tvärsnitt av den svenska befolkningen. De är en klar övervikt av ”udda” personer.

+ There are no comments

Add yours