Verksam eller inte?


Jag kan finna förståelse för ambitionen från statens sida att så långt som möjligt verka mot skatteflykt och olämpliga anställningsformer. Argumentet lyder som vanligt i dessa sammanhang att vi värnar den privata företagarens möjlighet att konkurrera med den ”svarta sektorn” verksam i samma bransch. Beslutet från staten kan kort sammanfattas med ett ord: personalliggare. Tanken är att likt restauranger och frisörer skall byggbranschen underkastas kontroll om vilka individer som är verksamma på arbetsplatsen. Som entreprenör förväntas denne av skattemyndigheten att en personalliggare i realtid finns tillhanda.

+ There are no comments

Add yours