Vem löser de praktiska problemen?


Diskussionen om flyktingmottagandet fokuserar på allt annat än det som är kärnfrågan – nämligen integrationen. Så var sker integrationen? Ja, i allt väsentligt sker den i kommunerna. Det handlar om hur skolan möter nyanlända, hur man hanterar försörjningsstödet och hur man erbjuder kompletterande insatser för att hjälpa nyanlända att få jobb.

+ There are no comments

Add yours