Veckorna som gått


Jag glömde visst bort förra veckans summering så den här blir lite längre än vanligt. Det bästa inlägget under de senaste två veckorna står utan tvekan Katerina Janouch för med sin episka noq-postning riktad mot flata svenska medelklassmän. Vem kan säga att hon har fel?

Tyvärr består 80% av Sverige av såna som “Rickard”. Vi som säger vad vi tycker fortfarande för få. Den stora massan består av ryggradslösa medelklassindivider som låter sig kuvas, domineras och förtryckas. Männen tycks ha förlorat instinkterna att försvara sina kvinnor och barn, sitt eget fosterland. För det är ju “nationalism”, något han räds mer än att få en pistolmynning upptryck i gommen. Kanske kommer han verkligen inte ens agera när hans egna barn rånas, frun våldtas och han själv förnedringsrånas. För hans självbild är det finaste, viktigaste han har. VIktigare än hans liv. Viktigare än hans eget land. Sitt eget land ger han bort mer än gärna, för sådan är hans självbild. Han till och med ställer sig på alla fyra medan han slickar sina nya herrars händer. Allt för att inte få några negativa kommentarer på Facebook, eller att få sin självbild naggad i kanten.

Avancemang grunnar på om den klassiska liberalismen var en konservativ återgång till ett mer decentraliserad ureuropeiskt maktutövande.

Under forna tider var rådslag, ting och valkungadömen centrala för de Nord- och Centraleuropeiska folken. Makten tillföll inte en enskild despot, utan problem löstes och dryftades i grupp. Det var vanligt med ett s.k äldstes råd, där seniora medborgare delade med sig av sina erfarenheter. Dylika råd fans även hos de tidiga klassiska kulturerna runt Medelhavet.

Enväldiga härskare och Gudakejsare var något som härrörde från Orienten, introducerat av Greker och Romare under senantiken. Fenomenet var främmande för de Nord- och Centraleuropeiska folken, som var mer jämlika och broderliga inbördes, både vad gäller männens ställning gentemot varandra, men även hur man såg på kvinnan och hennes roll.

The Swedish Palecon delar med sig av sina intressanta tankar om hur högern kan ta över från vänstern som fredsrörelse om hökarna vinner över Trump och USA invaderar Iran

I likhet med den etablerade högern har emellertid vänstern kommit att bli en blek global-liberal kopia av sitt forna jag. Precis som när de neokonservativa hökarna fick greppet om högern, har nu vänsteretablissemanget det senaste decenniet tydligt visat att man inte längre är någon utpräglad fredsrörelse. Istället kommer dagens fredsförespråkare primärt från traditionalistiskt och paleolibertarianskt håll, även om man fortfarande kan finna folk med samma hållning inom vänstern (ex. Tulsi Gabbard). I händelse av ännu ett krig finns därför goda möjligheter till framsteg för den traditionella högern. Generellt kommer vi få möjligheten att ta över vänsterns roll som det fredliga blocket. Det ger också ett tillfälle att utkristallisera vilka som är globalister och nationalister. Den liberala högern i västvärlden kommer legitimera kriget med anti-islamistiska/pro-demokratiska argument. I ett sådant läge bör vi kontra med argument om suveränitet och nationalistisk antiimperialism, men inte nödvändigtvis försvara regimen per se.

Patrik Engellau har slutligen kommit till insikten att välfärdsstaten inte bara skapar passiviserade människor utan även farliga människor som kommer bli våldsamma efter en framtida ekonomisk krasch där sötebrödsdagarna är över. Medelklassen kommer betala, antingen genom skattesedeln eller genom att bli direkt rånade.

Min oro är att brottsligheten riktad mot vanliga medelklassare så småningom kommer att öka dramatiskt om bidragen naggas i kanten. Om försörjningsstödet inte kommer in på kontot på utsatt dag är det lätt att i stället råna en medelklassare. Riskerna att åka dit är obetydliga och om man åker dit så är det värsta som kan hända att man i stället blir försörjd på kriminalvårdens bekostnad, visserligen med begränsad fri rörlighet.

Jag har skrivit några ord om vikten av att köpa begagna.

Sean Gabb har författat en fin artikel [4] om vikten av att köpa begagnat. Elektronikutvecklingen har stagnerat, moderna möbler är bara pressat träspån och slit och släng samhället gynnar varken ekonomin eller vår levnadsstandard. Anledningarna till att köpa splitternytt blir allt färre, blocket, antikvariaten, tradera, det är där vi kan börja svälta ut besten. Har du en bekantskapskrets av rekorderliga och händiga män så är det ännu bättre och det lättaste sättet att skaffa det är troligtvis att flytta ut på landet. En ljuv bonus om man gör allt detta är att man även svälter ut det globalistiska storkapitalet som till fullo är pedofilstatens största allierade.

Fnordspotting förklarar att progressivism måste förstås som dyrkan av svaghet och att detta inte är något progressivismen delar med den tidigare styrkedyrkande socialismen.

Mot denna bakgrund får inte bara progressivismens ovilja att ingripa mot och bestraffa grova brott plötsligt en förklaring. Mot denna bakgrund blir också demoniseringen av kärnfamiljen, självtillräckliga människor och den som har fräckheten att vägra se sig som ett offer, trots att denne via någon av sina grupptillhörigheter är klassad som ett sådant, begriplig. I ett samhälle som dyrkar svaghet blir det faktum att så få på allvar vågar kritisera en politik som inte bara är uppenbart skadlig, utan också direkt patologisk, någonting fullt naturligt. Ett sådant samhälle blir till en plats där samvetsgrannhet, pålitlighet, ärlighet och hederlighet inte är eftersträvansvärda egenskaper, vilket i sin tur också förklarar varför svensk offentlighet alltmer framstår som en tävling om vem som kan inta den mest ansvarslösa och amoraliska hållningen.

Vidare så förklarar Fnordis att det som sker i Grums är en effekt av “vi mot dom” mentalitet där vi står handfallna eftersom vi vägrar inse att så är fallet och skulle någon av de drabbade påpeka det uppenbara så kommer staten slå ner dem med sin fulla kraft.

I den charlatananalys som ligger till grund för det rasismbegrepp som idag utgör en del av den västerländska statsideologin, finns dock inget utrymme för att förhålla sig till besvärande omständigheter av detta slag. Enligt denna så kallade analys, som sin uppenbara infantilitet till trots idag är universellt vedertagen inom etablissemanget, är främlingsfientlighet och strukturellt förtryck någonting som endast ljushyade kan utöva mot mörkhyade. Därför blir vita människors förmenta rasism en central faktor även när människor från andra världsdelar invandrar till Sverige, lever på de skattepengar som svenskar betalar in och därefter återgäldar tjänsten med våld och trakasserier.

Slutligen så beskriver Katerina Janouch effekterna av en allt större andel muslimer i ett land, låter det som ett recept för frihet?

Andelen muslimer är runt 20-40%

Vid 20% utbryter våldsamma upplopp, jihadistiska milisgrupper formas, folk mördas och kyrkor och synagogor bränns ned. 

Exempel på länder med en muslimsk befolkning runt 20-40% är Eritrea, Etiopien och Tanzania. En observation är att det är väldigt få länder med 20-40% muslimer. Förklaringen ligger i att denna nivå utgör ett ”instabilt” tillstånd när islam gör kraftiga framstötar varpå flera ur ursprungsbefolkningen tenderar att lämna landet. På denna nivå kan Sverige vara runt år 2030-2050 om den muslimska befolkningen fortsätter att växa som i nuvarande takt. Det ansedda analysföretag Pew Research har gjort bedömningen att Sverige kommer att ha 30% muslimer vid år 2050. Hur gammal är du då? Hur gamla är dina barn och dina barnbarn?

Andelen muslimer är runt 40-60%

När muslimerna utgör 40% av befolkningen ser man utbredda massakrer, ständiga terrorattacker och miliskrigföring. 

Länder med cirka 40-60% muslimer är exempelvis Bosnien (där Islamiska Staten har etablerats), Chad (som terroriseras av Boko Haram), Libanon (där Hizbollah har stort inflytande) och Nigeria (där Boko Haram härjar). Om den muslimska befolkningen fortsätter att växa kan Sverige vara på den här nivån runt år 2050-2060. Återigen är det värt att reflektera över hur gammal man själv, ens barn och barnbarn kommer att vara då.

+ There are no comments

Add yours