Veckan som gått


Richard Sörman står för förra veckans bästa artikel då han skriver om behovet av en svensk renässans:

Men ska vi verkligen känna en sådan tröstlöshet inför utvecklingen att vi väljer att lämna vårt land? Ska vi acceptera folkutbytet och lämna ifrån oss våra fäders jord? Ska vi räcka vapen inför mångkulturen? Självklart inte. Här är det motstånd som gäller och inte uppgivenhet. Så här skrev man i broschyren ”Om kriget kommer” som delades ut till alla svenska hushåll från och med 1943: ”Motstånd skall göras ständigt och i alla lägen. Det är på Dig det beror – Din insats, Din beslutsamhet, Din vilja att överleva. Vi ger aldrig upp! Varje meddelande att motståndet skall uppges är falskt!”

Och förresten: Var i stjärnorna står det skrivet att Sverige och svenskarna aldrig skulle behöva genomlida några allvarliga kriser? Varför skulle aldrig vi behöva ställa oss upp och slåss för vår existens? Så många människor har före oss fått kämpa för sitt samhälle, sin kultur, sin livsvärld – nu är det kanske vår tur.

”Det har var väl ändå lite väl melodramatiskt” kanske någon tänker. Det är möjligt. Men har vi inte haft tillräckligt av likgiltighet, slöhet och tanklös tilltro till att allt till slut ordnar sig till det bästa? Hur är det med vår riskmedvetenhet? Är det alltid klokt att bara vänta och se tiden an?

Kampen måste föras politiskt naturligtvis, men också, som jag nyligen skrev här på Det Goda Samhället, socialt och kulturellt. När det gäller kulturen ämnar vi på Det Goda Samhälletunder hösten publicera ett antal artiklar under det gemensamma temat ”Svensk renässans”. Vi behöver nämligen en svensk renässans, vi behöver en ny svensk självmedvetenhet. Vi behöver visa en ung generation som växer upp i en minst sagt förvirrande värld att det finns en kultur, en identitet, en tradition att falla tillbaka på.

Hör! Hör! Fortsätter han i den här stilen så kommer Sörman snart bli min favoritskribent och jag ser fram emot DGS kommande artiklar om kultur.

På tal om kultur så försöker The Swedish Paleocon bena ut vad för effekt på kulturen andra världskriget fått, eller snarare den historia som vinnarna skrev ned om andra världskriget:

För att visualisera en mer nyanserad bild av världskriget måste man förstå de som har skrivit historien. Den vänsterliberala eliten i västvärlden är på alla sätt frånkopplad från både naturen och verkligen. Den moderna historieskrivningen har därför en stark tendens att göra det naturliga ideologiskt. I naturen förankrade könsroller blir sexism. I naturen förankrade relationer mellan grupper blir främlingsfientlighet. En syn på människosläktet som en naturligt diversifierad art, med mycket inneboende mångfald, stämplas som rasism och en vilja att vara ond mot andra. Igenom samma lins ser vänsterliberalen Andra världskriget.

Konflikten som startade för 80 år sedan bröt inte ut på de grunder som många fått lära sig. De västallierade gick inte in i kriget för att ”rädda judarna”, ej heller av demokratiskäl som dagens neokonservativa vill göra gällande. Andra världskriget handlade primärt om två saker:

1. Hitlers vilja att expandera österut och krossa ärkefienden Sovjet.

2. Britter och fransmäns rädsla för ett alltför mäktigt Tyskland.

Dan Ahlmark funderar över vilken skuld regeringen egentligen har och han kommer fram till att Finspång är fullt berättigat:

Massinvandringen har en rad ytterst svårartade negativa konsekvenser för Sverige (2), av vilka vi ännu bara upplevt vissa. Medan våldsvågen och belastningen på samhällets resurser (sociala, medicinska, bostäder osv) klart inletts, har bl a de allmänna finansiella konsekvenserna samt kultur- och religiösa konflikter ännu inte klart utvecklats. I värsta fall kan den samlade effekten så småningom bli, att Sverige förvandlas till ett land, som skakas av ständiga och djupgående konflikter mellan svenskar (inklusive många invandrare) och islamister. Efter en period av allt allvarligare konfrontationer med alltmer ökat våld börjar islamisterna så småningom kanske använda vapen, vilket sakta förvandlas till ett större väpnat uppror (3). Att svenska regeringar av olika skäl valt att möjliggöra en sådan situation trots de helt förutsebara och allvarliga riskerna för Sverige knutna till massinvandringens konsekvenser, är inte acceptabelt – och dessa politiska beslut bör därför ses som brott.  Så de ansvariga politikerna bör om konflikter och våld fortsätter och stadigt fördjupas i vårt land, ställas till ansvar för sitt handlande. Detta kräver då att retroaktiv lagstiftning införs i Sverige gällande denna svåra och unika förbrytelse mot nationen.

+ There are no comments

Add yours