Vattenhotet mot äganderätten


Vattendirektivet ska naturligtvis införas stenhårt i Sverige. Allt annat vore otänkbart. Nu har dock myndigheterna enats om att riket icke är ett stycke homogent land. Direktivet måste således implementeras med viss anpassning till lokala förhållanden. I synnerhet så att alla områden drabbas hårt, oavsett övriga skillnader. Myndigheternas mål är att uppnå ”god ekologisk status”, men de har inga objektiva kriterier för vad detta innebär.

+ There are no comments

Add yours