Vattenfall – styrs nu av Miljöpartiet


Socialdemokraterna och Miljöpartiet har turats om att kritisera regeringen för dess hantering av det statliga företaget Vattenfall. Å ena sidan har den hanterat företaget alltför oproffesionellt, å andra sidan inte tagit sitt ansvar. Eftersom det professionella sättet att styra ett företag är att överlåta beslutsfattandet till dem som har insyn i företaget – alltså ledningen – blir kritiken ett slags dubbelbestraffning. Damned if you do, damned if you don’t.

+ There are no comments

Add yours