Vart tog övervakningsfrågorna vägen?


För drygt två år sedan läckte Edward Snowden historiskt många hemligstämplade dokument som avslöjade NSA:s globala massövervakning i samverkan med en rad nära allierade. Sverige utpekades som ett av de länder med vilket USA:s underrättelsemyndighet hade ett mycket gott samarbete. Debatten i USA blev het. Likaså i Tyskland. I Sverige var intresset för massövervakningen däremot svalt.

+ There are no comments

Add yours