Världens massförstörelsevapen


Det finns mycket man kan tänka om den så kallade flyktingvågen till Europa eller den illegala immigrationen till USA. I andra länder än Sverige inte bara tänks det, det sägs även (svensk översättning). Vad kan man då tänka, exempelvis?
Redan första gången jag läste Bibeln, förundrades jag över flera saker. Nej, inte Guds ominpotens eller ens hans existens, för vilken händelsevis inga bevis gavs. Nej, det som överraskade var den öppna rasismen i Gamla Testamentet.

+ There are no comments

Add yours