Varför staten kräver kontroll över våra pengar


Föreställ dig att du har kommandot över staten, en institution som har ett territoriellt monopol på det absoluta beslutsfattandet i varje rättslig konflikt, inklusive de konflikter som involverar staten och dess medarbetare själv, och, implicit, rätten att beskatta, dvs. att ensidigt bestämma priset som dina undersåtar måste betala dig för att genomföra uppgiften att slutgiltigt fatta alla rättsliga beslut.

+ There are no comments

Add yours